Schimmelnagel

Eén van de kenmerken van een schimmelnagel is de kleur, meestal wit/geel of bruinig.

Maar er zijn meer oorzaken voor een afwijkende verkleuring van de nagels, zoals: psoriasis, medicijngebruik of interne aandoeningen. Om zeker te zijn pas ik de schimmelnageldiagnostiek toe.DIAGNOSTIEKOok huidschilfers kunnen onderzocht worden, soms is het niet duidelijk of het een schimmel betreft of bijvoorbeeld eczeem. Ik neem een monster van de geïnfecteerde nagel/huid. Deze stuur ik op naar het Wetenschappelijk Laboratorium voor Schimmeldiagnostiek van het Universitair Medisch Centrum van de Universiteit Nijmegen (UMC St. Radboud). Het laboratorium van de afdeling Medische Microbiologie heeft een internationale erkende expertise en landelijke referentietaken op het gebied van de medische schimmels. Het laboratorium verricht wetenschappelijk onderzoek naar het bestaan en de verspreiding van schimmels in Nederland.


KOSTENDe uitslag van het onderzoek duurt ongeveer 3 werkdagen, de kosten bedragen momenteel € 38,00 per diagnose, uw basisverzekering dekt de kosten bij toestemming van de huisarts, deze worden verrekend met het eigen risico. De kosten voor de voorbereiding van het onderzoek bij de pedicure zijn € 20,00. Hiervoor neem ik monsters af en stuur deze op naar het laboratorium, daarna bespreek ik de uitkomst hiervan met u en eventueel uw huisarts

ZORGTRAJECTAfhankelijk hiervan stelt de pedicure met u een zorgtraject op aan de hand van protocollen. De producten die we adviseren zijn getest op werkzaamheden door het laboratorium. Toegang tot de schimmeldiagnostiek biedt de pedicure de nodige zekerheid om binnen de grenzen van het zorgtraject te blijven.